Δημοτικές Εκλογές | Μάιος 2014

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ DEBATE

 

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ / ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

1η Θεματική Ενότητα: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ»:

Η λειτουργία των δημόσιων χώρων και ειδικότερα η καθαριότητα ή μη της περιοχής είναι ένα κρίσιμο ζήτημα, καθώς ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες συμβάλλει, άμεσα, είτε στη βελτίωση, είτε στην επιδείνωση του επιπέδου της ποιότητας ζωής των πολιτών. Επιθυμούμε να μας γνωρίσετε τις συγκεκριμένες προτάσεις και κατευθύνσεις στο πρόγραμμά σας για την καθαριότητα, καθώς και τη γενικότερη λειτουργία των δημόσιων χώρων, στο ΠΑΝΟΡΑΜΑ, σε σχέση με:

α. την τακτική καθαριότητα οδών & πλατειών & πεζοδρομίων,
β. τον προγραμματισμό συλλογής σκουπιδιών από το Πανόραμα και κυρίως το άνω τμήμα του, καθώς και ως προς την ανάγκη τοποθέτησης περισσότερων και καλύτερα διαμοιρασμένων κάδων σε οδούς της περιοχής (η αναλογία στο ΠΑΝΟΡΑΜΑ σε σχέση με την Άνω Βούλα δείχνει μεγάλη υστέρηση κάδων απορριμμάτων / ανακύκλωσης),
γ. το σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων και την συνέχιση ή διακοπή λειτουργίας του στο ΠΑΝΟΡΑΜΑ (ρεαλιστικός προγραμματισμός μετεγκατάστασης ή οριστικής διακοπής λειτουργίας υπάρχει;).

ΕΡΩΤΗΣΗ DEBATE:
Ποιες είναι οι συγκεκριμένες προτάσεις σας προς υλοποίηση, σχετικά με την καθαριότητητα οδών, πεζοδρομίων & κοινοχρήστων χώρων στο Πανόραμα, καθώς και τον προγραμματισμό συλλογής απορριμμάτων κυρίως στο άνω τμήμα του Πανοράματος & της τοποθέτησης κάδων (απορριμμάτων/ανακυκλώσιμων);

 

 

2η Θεματική Ενότητα: «ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ»:

Η φροντίδα για την καθημερινότητα των πολιτών συνεπάγεται σταθερή και σημαντική εμπλοκή σε ζητήματα που αντανακλούν στην ποιότητα ζωής της κάθε γειτονιάς και ανάλογα με το πως επενδύει στις συνθήκες της καθημερινότητας η Δημοτική Αρχή, ιδίως εάν πολλαπλασιάζει τις υποδομές που φροντίζουν το ΠΑΝΟΡΑΜΑ και τους κατοίκους του. Επιθυμούμε να μας γνωρίσετε τις συγκεκριμένες προτάσεις και κατευθύνσεις στο πρόγραμμά σας αναφορικά με τις υποδομές και την καθημερινότητα, στο ΠΑΝΟΡΑΜΑ, σε σχέση με:

α. τη συντήρηση οδών (λακκούβες / επικίνδυνα ολισθηρές οδοί, π.χ Θεσσαλίας, Μαραθώνος), καθώς και την πειθάρχηση στις ελάχιστες απαιτήσεις πεζοδρομίων (όρια - προδιαγραφές, π.χ. εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση λόγω έλλειψης πεζοδρομίων στην Μενελάου-Παυσανίου και ψηλά στην οδό Προόδου),
β. την αντιμετώπιση του διαχρονικού προβλήματος με τα όμβρια και με την υπερχείλιση υδάτων,
γ. τη διάνοιξη οδών (Δομοκού-Δολιανών-Ευγενίδου) που συνδέονται με την οδό Δερβενακίων και την ορθή απόδοση προς χρήση της οδού Δερβενακίων (στο πλήρες εύρος της) σύμφωνα με το εγκεκριμένο Ρυμοτομικό Σχέδιο, όπως προβλέπει το Σ.τ.Ε. κατόπιν προσφυγής κατοίκων του Πανοράματος (Αποφάσεις Σ.τ.Ε. 2759/2003, Σ.τ.Ε. 904/2006),
δ. την τακτική συντήρηση - φύτευση - καλλωπισμό όλων των κεντρικών παιδικών χαρών, ε. την τήρηση σύγχρονων προδιαγραφών ασφαλείας σε παιδικές χαρές και γηπεδικές εγκαταστάσεις (κάγκελα / δάπεδα / παιγνίδια) και για την προσθήκη εγκαταστάσεων κατάλληλες για να γίνει η περιοχή μας φιλική προς ΑμΕΑ (εάν απαιτηθεί, υπερβαίνοντας και το ελάχιστο όριο θέσεων 10 κανονικές προς 1 ΑμΕΑ).

ΕΡΩΤΗΣΗ DEBATE:
Ποιες είναι οι συγκεκριμένες προτάσεις σας προς υλοποίηση, σχετικά με το χρόνιο πρόβλημα της αποχέτευσης των όμβριων υδάτων, τη συντήρηση/αποκατάσταση οδοστρωμάτων, την έλλειψη πεζοδρομίων, την υλοποίηση των Αποφάσεων Σ.τ.Ε. για την οδό Δερβενακίων, καθώς και την τήρηση σύγχρονων προδιαγραφών ασφαλείας των παιδικών χαρών του Πανοράματος;

 

 

3η Θεματική Ενότητα: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»:

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική πτυχή στην ανάπτυξη της περιοχής του Πανοράματος, διαχρονικά. Ασφαλώς, η έννοια της προστασίας επιδρά, τόσο στο φυσικό περιβάλλον, όσο και στο δομημένο περιβάλλον της πόλης. Επιθυμούμε να μας γνωρίσετε τις συγκεκριμένες προτάσεις και κατευθύνσεις στο πρόγραμμά σας για το περιβάλλον και την προστασία του, στο ΠΑΝΟΡΑΜΑ, σε σχέση με:

α. την άμεση αποξήλωση της συστάδας κεραιών κινητής τηλεφωνίας (οδός Καρπενησίου),
β. την οργανωμένη προώθηση προς ανακύκλωση φθαρμένων/χρησιμοποιημένων υλικών και εξοπλισμών,
γ. τον τακτικό καθαρισμό Δασικών τμημάτων (κάθε πότε θα καθαρίζονται οι δασικές εκτάσεις & πώς & από ποιόν),
δ. τη λειτουργία παθητικής - ενεργητικής Πυρασφάλειας (όπως η τήρηση αντιπυρικής ζώνης και η φροντίδα για επαρκείς προσβάσεις) αλλά και την αξιοποίηση Μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας (που έχει ήδη υποβληθεί στο Δήμο), ε. την συντήρηση υφιστάμενων αλλά και την ενίσχυση των υποδομών ενεργητικής πυρασφάλειας (π.χ. εγκαταστάσεων πυρόσβεσης), καθώς και την ενημέρωση ή/και συμμετοχή των πολιτών σε ασκήσεις πυρασφάλειας.

ΕΡΩΤΗΣΗ DEBATE:
Ποιες είναι οι συγκεκριμένες προτάσεις σας προς υλοποίηση, σχετικά με την ανάγκη άμεσης αποξήλωσης της συστάδας κεραιών κινητής τηλεφωνίας (οδού Καρπενησίου), το πρόγραμμα τακτικού καθαρισμού Δασικών τμημάτων, καθώς και τη συντήρηση - λειτουργία - ανάπτυξη εγκαταστάσεων ενεργητικής πυροπροστασίας;

 

 

4η Θεματική Ενότητα: «ΑΝΑΨΥΧΗ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ»:

Η διασφάλιση ενός υψηλού πολιτιστικού επιπέδου αποτελεί συχνά το υπόβαθρο για την ουσιαστική ανάπτυξη της περιοχής. Σήμερα, η αναψυχή και η παροχή πολιτιστικών δραστηριοτήτων παρέχει μια δίοδο για να ενθαρρυνθεί η συνοχή στην περιοχή και να αναπτυχθούν νέες δράσεις πολιτιστικού ενδιαφέροντος για τις οποίες έχει ιδιαίτερη επιθυμία η τοπική κοινωνία και έχουν συνήθως και υπερτοπική διάσταση, με θετική αντανάκλαση στους κατοίκους της περιοχής. Επίσης, σήμερα καθίσταται πλέον επιτακτική η αύξηση των -αριθμητικά ελαχίστων και ποιοτικά κατώτερων- αθλητικών εγκαταστάσεων. Επιθυμούμε να μας γνωρίσετε τις συγκεκριμένες προτάσεις και κατευθύνσεις στο πρόγραμμά σας για την αναψυχή, τον αθλητισμό και τον πολιτισμό, στην περιοχή του ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ, σε σχέση με:

α. το δικαίωμα ισότιμης πρόσβασης στις διαφορετικές Δημοτικές παραλίες και αθλητικές εγκαταστάσεις (όπου προβλέπεται πρόσβαση & είσοδος δωρεάν ή με συμβολικό εισιτήριο),
β. η συντήρηση και ο καλλωπισμός στη Δημοτική ακτή και παραλία της Βούλας (συντήρηση / καθαρισμός / καλλωπισμός),
γ. η ανάδειξη του περιαστικού δάσους και του ορεινού τμήματος της περιοχής ως επισκέψιμου χώρου αναψυχής και πολιτισμού,
δ. η αξιοποίηση δημοτικών ακινήτων ή/και η ανέγερση ενός οικήματος που θα λειτουργήσει ως ‘στέγη πολιτισμού’ και ως δανειστική βιβλιοθήκη,
ε. η ανάπτυξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων για παιδιά και ενήλικες και ειδικότερα ως προς την πρόσβαση σε αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες επ’ ωφελεία του ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ στο ΠΑΝΟΡΑΜΑ,
στ. την ενίσχυση των υπαρχουσών αθλητικών εγκαταστάσεων στη Βούλα.

ΕΡΩΤΗΣΗ DEBATE:
Ποιες είναι οι συγκεκριμένες προτάσεις σας προς υλοποίηση, σχετικά με την ισότιμη πρόσβαση των Πανοραμιτών στις διαφορετικές Δημοτικές παραλίες και αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου, την ανάδειξη του περιαστικού δάσους των 124 στρεμμάτων και του ορεινού τμήματος της περιοχής, τη δημιουργία «στέγης πολιτισμού» και δανειστικής βιβλιοθήκης και την ενίσχυση των αθλητικών εγκαταστάσεων της Βούλας;

 

 

5η Θεματική Ενότητα: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ»:

Η συνολική λειτουργία του Δήμου και το εύρος των υπηρεσιών που παρέχει στους Δημότες μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά. Επιθυμούμε να μας γνωρίσετε τις συγκεκριμένες προτάσεις και κατευθύνσεις στο πρόγραμμά σας για τις υπηρεσίες του Δήμου προς τους πολίτες και ιδίως κατοίκους του ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ, σε σχέση με:

α. την ανάπτυξη παρεμβάσεων για κατοίκους 3ης ηλικίας,
β. την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και τη διεκπεραίωση ζητημάτων των δημοτών (και κατοίκων) μέσω ψηφιακής εφαρμογής (Portal) και ομοίως τη διάχυση πληροφοριών από το Δήμο προς τον Πολίτη,
γ. την προσθήκη/διασύνδεση συγκεκριμένων υπηρεσιών στην υφιστάμενη ‘Κάρτα Δημότη’, καθώς και το σχεδιασμό νέας υπηρεσίας ή δέσμης υπηρεσιών του Δήμο προς τους Πολίτες.

ΕΡΩΤΗΣΗ DEBATE: Ποιες είναι οι συγκεκριμένες προτάσεις σας προς υλοποίηση, σχετικά με τους δημότες/κατοίκους της 3ης ηλικίας, την βελτίωση της εξυπηρέτησης δημοτών και την ενδυνάμωση αμφίδρομης επικοινωνίας με το Δήμο (πιθανόν μέσω της δημιουργίας ψηφιακής εφαρμογής), καθώς και τη διασύνδεση υπηρεσιών με την Κάρτα Δημότη ούτως ώστε να δημιουργηθούν ουσιώδεις παροχές και να αποκτήσει χρησιμότητα;

 

 

6η Θεματική Ενότητα: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ»:

Από το συνολικό πλαίσιο της συζήτησης, ποιες είναι οι συγκεκριμένες προτάσεις σας που αφορούν το ΠΑΝΟΡΑΜΑ, σε συνάφεια με την πολιτική που θα ασκήσετε ως Δημοτική Αρχή.

ΕΡΩΤΗΣΗ DEBATE:
Τι δεσμεύσεις αναλαμβάνετε για την προσφορά μιας καλύτερης προοπτικής στους κατοίκους του ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ, οι οποίες και θα υλοποιηθούν μέσω της Δημοτικής Αρχής, στη διάρκεια της θητείας 2014-2019;