Είμαστε μια ομάδα ανθρώπων, φίλων, γειτόνων, γνωστών αλλά και αγνώστων μεταξύ μας, μέχρι τώρα που μας ένωσε η αγάπη μας για το Πανόραμα.

Προερχόμαστε από διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους με ποικίλα ενδιαφέροντα, γνώσεις, κλίσεις και δεξιότητες. 

Κοινό μας στοιχείο η διάθεση να τα χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε τη γειτονιά μας καλύτερη και πιο φιλική για όλους με δράσεις ανθρωποκεντρικές, περιβαλλοντικές, πολιτιστικές, ψυχαγωγικές που θα μας φέρουν πιο κοντά και θα δημιουργήσουν όμορφες αναμνήσεις για εμάς και τα παιδιά μας.

Μότο μας: μια δράση κάθε μήνα!